Visul tânărului student

18 septembrie 2008
 

 

 
Un student din vremea noastr? nu era prea hot?rât, dac? s? mearg? sau nu pe calea cea îngust? care duce spre Rai. I se p?rea prea greu, cu prea multe opreli?ti – mai ales c? cei mai mul?i tineri din jurul lui erau nep?s?tori fa?? de credin?a ?i via?a cre?tin?, ortodoc?i fiind prin Botez.
Într-o noapte, el a visat c? mergea pe drumul c?tre Rai. Ajunsese la o poart?, p?zit? de un înger. Bucuros, el a vrut s? treac? dincolo de poart?. Îns? în prag a ap?rut un uria? negru, cu chip înfrico??tor, care i-a barat trecerea, privindu-l cu ochi s?get?tori. Îngerul care p?zea poarta i-a spus atunci tân?rului:
- Nu te teme; dac? tu vei vrea, te voi ajuta s? treci de acest uria?; el pare de neînvins, ca s?-?i taie n?dejdea. De fapt, rug?ciunea îl gone?te imediat.
Tân?rul a început atunci s? se roage ?i s-a trezit înfiorat. ?i-a dat seama c? visul fusese un r?spuns pentru zbuciumul prin care trecea ?i a pornit cu mai mult curaj pe calea mântuirii, ?tiind c? nu e singur, ci împreun? cu îngerul p?zitor.


Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X