O viziune asupra vietii

10 aprilie 2008
  "Respectarea principiilor vie?ii este una dintre cele mai dezb?tute probleme ale
lumii de ast?zi. Omul contemporan, urmare a sl?birii încrederii în fiin?a sa înalt
spiritual? ?i a accept?rii unei vie?i dominate de comoditate , limitat? la procurarea de
satisfac?ii materiale, manifest? o anumit? înclina?ie în favoarea mor?ii. Via?a, a c?rei
tain? nu poate fi p?truns?, nu mai este în?eleas? ca un dar divin. Omul dec?zut din
aceast? mare credin?? î?i las? ra?iunea dominat? de preceptele mor?ii ?i accept?
solu?iile cele mai u?oare. Nevoile, greut??ile specifice unei vie?i, luminate de spirit, îl
sperie. El vrea „ confort ?i binefacere ”. „R?pus de nevoi, omul eman? spiritualitate .
Satisf?cut de confort ?i binefaceri, omul se reduce pe nesim?ite la animalitate. Nu
este animalitatea s?lbatic? ?i agresiv? cu care ne-a obi?nuit literatura detraca?ilor,
obseda?ilor, degenera?ilor, bolnavilor ?i anormalilor. Nu. Este animalitatea calm?,
politicoas?, agreabil?, profund? în ireversibilitatea ei, superficial? în psihologia ?i
nevoile sale – animalitatea domestic? ?i generoas? pe care înc? litera?ii nu au
descris-o. Noul du?man al umanit??ii nu mai este, ca în trecut, bestialitatea
barbarului, ci docilitatea blând? ?i tâmp? a acelor animale domestice care reprezint?
adev?ratul tip omenesc (inuman, fire?te) pe care îl produce ?i reproduce civiliza?ia
noastr? exclusiv comoditar? ?i arogant materialist?”.  (Din cartea  "O viziune  asupra vietii" scrisa de Larisa Ciochina si Constantin Iftime)
Cartea in format pdf. poate fi luata de AICI


Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X