De la moarte la viata sau de ce fugi de spovedanie?

18 martie 2008
Doamne ajut?! La începutul ?i sfâr?itul posturilor am discu?ii cu
tineri care fug de spovedanie . Uneori, cei care fac marele pas spre
spovedanie au timp sa imi scrie ce au sim?it. Iat? o scrisoare primit?
în Postul Cr?ciunului 2007. Cred c? v? va fi de folos…
 

“Gata! Am reu?it. m-am dus de
diminea?? ?i m-am spovedit ?i a fost extraordinar. sim?eam a?a c?
respir, îmi venea s? alerg, s? plâng de bucurie. am avut mii de “tone”
de energie în mine. de?i ?tiam c? alt? cale nu am, îmi era teribil de
fric?. nu pot s? î?i exprim acum cum a fost asear? ?i toat? noaptea
când nu am închis un ochi. nu credeam c? diavolul te chinuie în halul
?sta… FIZIC…fizic, Danion, nu îmi vine s? cred. am c?zut într-o
depresie profund? asear?, am plâns, m? durea capul de sim?eam c?
plesne?te. M? sim?eam dintr-o dat? atât de mic atât de fragil. chiar
dac? m-am preg?tit temeinic înainte, asear? totul p?rea d?râmat, tot
ceea ce construisem pân? atunci. sim?eam c? nu sunt capabil s? m?
spovedesc ca o s? moor de ru?ine… Nici nu pot s? î?i spun prin ce am
trecut asear?. toat? noaptea nu am închis un ochi. eu stau la cas? ?i
î?i spun c? e prima dat? când am auzit a?a ceva. un zgomot venea din
pod. nu ?tiu ce era, ?oareci pisici, dinozauri …dar f?ceau un zgomot
groaznic. nu atât de tare dar foarte stresant. ai auzit de pic?tura
chinezeasc?? cam a?a era. de diminea?? am vomat, eram alb la fa?? ?i
tremuram. Danion!!!! nu am p??it a?a ceva în via?a mea??? tot timpul
îmi ziceam c? nu pot c? nu pot c? nu pot.Am plecat de acas? f
devreme.. era înc? întuneric ?i cum am intrat în biseric? au trecut
toate Danion….toate…chiar sim?eam c? nu mai am r?bdare s? stau la rând
?i c? vreau eu primul s? m? duc s? îmi spun nenorocirile…?i alt lucru
de care m-am uimit… Nu   m-am bâlbâit!! nici m?car pu?in.
parc? nu mai vorbeam eu…parc? nu eram eu…vorbele veneau de la sine f?r?
mari eforturi. acum când m? gândesc îmi vine iar s? plâng…mul?umesc
Danion… pentru tot ce ai f?cut pentru mine ?i prietena mea… ?i Îi
mul?umesc lui Dumnezeu c? ai venit în calea mea s? îmi dai câ?iva pumni
?i palme s? ne trezim… M? simt atât de u?urat ?i parc? miroase altfel
Cr?ciunul acum…e cel mai frumos cadou dat de Mo? Cr?ciun…Doamne ajut?!”

Dau m?rturie c?, de-a lungul ultimilor ani, am
primit multe m?rturii similare. Nu am g?sit pe nimeni care s? regrete
c? s-a spovedit (am g?sit doar pe câ?iva nemul?umi?i de duhovnicul la
care s-au spovedit, dar atât…) Deci, dac? înc? mai ?ov?i?i s? v?
spovedi?i, gândi?i-v? ?i de ce mare bucurie sta?i departe… Pute?i primi
iertare de p?cate… Merit? s? ?ov?i?i?
 


Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X